Welkom bij AndersbijSanders

Gastouderbureau in Langeraar, Zuid Holland

Gastouderbureau Anders bij Sanders is door Mariska in juli 2020 opgericht. Ik ben Mariska 35 jaar en moeder van 2 kinderen. Ik wist al vroeg dat ik met kinderen en voor kinderen wilde werken. Ik heb in het verleden verschillende opleidingen gedaan betreft het coachen van kinderen, vooral kinderen met speciale behoeftes binnen het spectrum ADHD en ASS. Ook heb ik een opleiding gedaan als onderwijsassistent en heb dat kunnen toepassen in het begeleiden van leerlingen met moeilijk gedrag. Ik heb me gespecialiseerd in Autisme en ADHD en niet aangeboren hersenletsel. Ook heb ik de modules communicatie en hechtingsproblematiek positief afgerond. Naast dag en naschoolse opvang bieden wij ook crisis zorg en weekeindopvang.

Gastouderopvang is binnen de kinderopvang een belangrijk onderdeel waar kinderen zich in hun eigen tempo mogen en kunnen ontwikkelen, voor ons is het belangrijk dat we vanuit het gevoel van het kind kunnen handelen. Belangrijk vind ik dat elk kind kind mag zijn en dat is mijn streven. Anders bij Sanders – de naam zegt het al – is speciaal opgericht voor ook kinderen met speciale behoeftes. Kinderen met ADHD, ASS.

Het contact tussen gastouder en ouders is voor mij dan ook voor essentieel belang. Gastouders die hier komen werken worden uitgebreid gescreend en beschikken over pedagogische kennis en hebben kennis betreft de behoeftes van het speciale kind.

Wat kunnen onze gastouders bieden bij het begeleiden van bijzondere kinderen?

 • Veiligheid, liefde en respect
 • Duidelijke regels
 • Stimuleren van de ontwikkeling van het kind
 • Zeer frequent contact met de ouder over o.a. welzijn, ontwikkeling, competenties en beperkingen.
 • Niet oordelen!

Hoe om te gaan met het individuele kind?

 • In grote lijnen hetzelfde als bij andere kinderen!
 • Ga uit van wat het kind wél kan om: samen te kunnen spelen, genieten en communiceren
 • Zorg voor een goede inrichting van de ruimte waar het kind opgevangen wordt: dagritmekaarten, foto’s, licht etc.
 • Zorg voor passend speelgoed, bijvoorbeeld: puzzels met knoppen, voelboeken (afhankelijk van de behoefte van het kind)
 • Contact op dezelfde hoogte als het kind (gehurkt)
 • Besteedt veel aandacht aan het binnenkomen en het afscheid nemen
 • Probeer een persoonlijke (vertrouwens)band op te bouwen
 • Positieve feedback
 • Zorg voor succeservaringen!

Hoe om te gaan met specifieke beperkingen, zoals bijvoorbeeld ADHD of ASS?

 • Een kind met ADHD is over het algemeen snel afgeleid, druk en heeft vaak last van concentratieproblemen. Onze gastouders letten vooral op de volgende zaken:
 • Gescheiden plekken voor druk en rustig spel
 • Rust en regelmaat
 • Duidelijke regels
 • Stap voor stap uitleg
 • Uitdagende activiteiten
 • Positieve aandacht
 • Nieuwe kansen gunnen

Een kind met ASS

Een kind met ASS heeft over het algemeen moeite met veranderingen, raakt vaak snel van slag. Daarnaast hebben zij soms moeite met het begrijpen van anderen en communicatieproblemen. Onze gastouders letten op de volgende zaken:

 • Ook hier gescheiden plekken voor druk en rustig spel
 • Rust en regelmaat is belangrijk
 • Voorbereiden van het kind op veranderingen
 • Één op één contact
 • Benoemen van het gewenste gedrag
 • Gebruiken van plaatjes (duidelijkheid), zoals bijvoorbeeld dagritmekaarten

Wat wordt er van de gastouder verwacht als het gaat om het waarborgen van de groepssfeer?

 • Aandacht verdelen over de groep
 • Positieve feedback geven
 • Helpen met conflicten
 • Aanpakken van pestgedrag
 • Leer kinderen rekening met elkaar te houden
 • Bewaak de ruimte voor het individu binnen de groep
 • Geef indien nodig ondersteuning bij het leggen van contacten
 • Stimuleer en ondersteun het samenspel